Barn i New York rammet av sykdom som knyttes til korona