9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen under nedstengingen

foto