Innstiller bobehandlingen etter konkursen i Kala

foto