Yara vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen i Porsgrunn

foto