Studie: Koronavaksine vil gi immunitet i minst tre måneder