To til sykehus etter brann i industribygg på Sunnmøre