Virke mener det går for tregt å få flyktninger i arbeid

foto