Ungdommene i Skulsfjord savnet noe å gjøre. Så da bestemte de seg for å lage en revy

foto