Medeier og daglig leder, Eskild Endrerud, sier at det er snakk om 4,7 millioner kroner – penger som skal brukes til å utvikle en ny teknologi som skal løse problemet med at injisert medisiner blir brutt ned i leveren og på den måten ikke får nødvendig effekt.

Millionavtaler

D'Liver AS har i sitt arbeid inngått millionavtaler med noen av verdens største legemiddelselskap. Nå skal trioen, nevnte Endrerud, forsker Kjetil Elvevold og professor Bård Smedsrød, ta noen skritt videre. Ved hjelp av forskningsmidlene skal problemet løses.

– Vi har tre år på oss. Til nå har vi kun påvist at medikament satt brytes ned. I løpet av perioden skal vi utvikle teknologien hvor nedbrytningsprosessen i leveren elimineres.

I den forbindelse forteller Endrerud at det er gjort flere tester rundt dette. Sånn sett er selskapet godt i gang med prosessen.

– Det arbeidet vi har foran oss, er en videreutvikling av det vi har påvist. Nå skal vi lage produktet som gir dokumentert effekt og som legemiddelindustrien kan bruke.

Mer kompetanse

Endrerud er optimistisk med tanke på det endelige resultatet.

Han sier videre at selskapet vil søke om ytterligere 1,8 millioner kroner for å fullfinansiere prosjektet.

– Det kan også bli aktuelt å ta inn flere investorer, men det er ennå ikke klart.

– Det vi derimot skal gjøre, er å utvide staben.

– I det videre arbeidet vil vi ha behov for mer kompetanse og ytterligere ressurser i laboratoriet. Den prosessen er allerede i gang, sier Endrerud.

D'Liver AS og den nevnte trioen startet sitt arbeid tilbake i 2011. Da de konstaterte at medisinene ikke nådde fram dit de skulle, men helt eller delvis ble brutt ned i leveren, fatter legemiddelindustrien interesse.

Elimineres

– En legemiddelprodusent bruker tosifrede milliardbeløp når et nytt medikament utvikles. Da er det viktig at medisinen gir ønsket effekt. Nå skal vårt arbeid sørge for at det cellene som står for nedbrytingen, elimineres eller blir mer samarbeidsvillige, sier Eskild Endrerud.