Forbereder seg til avviklingen av fritt brukervalg: Flere ansatte i Privat Omsorg Nord kan miste jobben i september

foto