8. mars-parolene er vedtatt: – Gøy at det var så stor enighet blant de som møtte

foto