– Kommunen har et godt psykososialt team som tar seg av henne

foto