Vervarslinga for Nord-Norge har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i Tromsø kommune, og på innlandet sørover, mot Sørreisa og Tennevoll.

– Det er ventet ganske kraftige regnbyger, som kommer inn i løpet av ettermiddagen og kvelden tirsdag. En del områder kan få opp mot 15 millimeter nedbør på én time, så det er betydelige menger, sier vakthavende meteorolog, Iselin Skjervagen.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, det kan bli lokale oversvømmelser i bekker og elveløp og det er økt risiko for jord- og flomskred der regnbygene treffer.

– Det blir nok vanskelige kjøreforhold, og det kan gjøre skade på infrastruktur dersom det blir veldig mye regn, sier Skjervagen.

Usikkert hvor nedbøren vil treffe

Meteorologen understreker at man bør passe på å rense stikkrenner og dreneringsveier.

– Det er ikke anbefalt å oppholde seg i bratte skråninger eller være for nærme bekker og elveløp som er utsatt for oversvømmelser. Alle bør sjekke værmeldingen om de skal ut og kjøre, og selvfølgelig bør alle kjøre etter forholdene. Vi råder folk til å holde seg oppdatert på yr.no. På værkartet der kan man følge med på hvor bygene er på vei, sier Skjervagen.

Det er stor usikkerhet rundt hvor nedbøren vil treffe.

– Det kan godt hende at ei bygd får ekstremt med regn, mens det er opphold i nabobygda, tilføyer meteorologen.

Kaldere fremover

I prognosene for kvelden er det mest sannsynlig at regnet vil treffe innlandet, inkludert Sørreisa og Tennevoll. Tromsø ligger like utenfor området med størst sannsynlighet.

– Men det er fortsatt gode sjanser for at nedbøren vil treffe her også, sier Skjervagen.

Det vil komme en del nedbør utover onsdagen også, men ikke like mye som tirsdag kveld.

– Det blir fortsatt vått, men ikke så vått. Utover kvelden onsdag vil det lette litt, forteller meteorologen.

Fra og med onsdag vil temperaturen også falle.

– Det blir kaldere fra onsdag og utover. Temperaturen ser ut til å ligge mellom 11 og 13 frader i snitt. Inn mot helga blir det litt varmere, og da særlig på lørdag, men så blir det kaldere igjen på søndag, sier Skjervagen.