110.000 friske kroner gis til restaurering av «Torneshytta»

foto