Økt digitalisering i samfunnet har ført til bedre tilgjengelighet til offentlige tjenester for de fleste. Samtidig er det grupper i befolkningen som av ulike grunner ikke har mulighet til å bruke digitale løsninger.

Det kommer fram i en rapport fra Helsetilsynet som har gått gjennom tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav og 2020 og 2021. Rapporten ble lagt fram i sin helhet fredag og peker på at Nav legger opp til at kontakten mellom bruker og Nav-kontor i størst mulig grad skal foregå digitalt, og at møter skal være avtalt på forhånd.

Mange brukere har erfart at det er blitt enklere å ha kontakt med Nav, men denne strategien fører også til at de som har utfordringer med bruk av digitale tjenester, sliter.

Helsetilsynet peker i en ny rapport på at Navs utvikling av digitale tjenester og begrenset åpningstid på kontorene fører til bedre service for digitalt kompetente brukere, men et dårligere tilbud for dem som ikke behersker digitale tjenester. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Ministeren tar rapporten alvorlig

Årsakene kan blant annet være at de mangler BankID eller har språkutfordringer eller digitale utfordringer. For disse brukerne har tilgjengeligheten til tjenestene blitt dårligere. Helsetilsynet mener at strategien påvirker de kommunale sosiale tjenestene, og begrensede åpningstider er en direkte konsekvens av strategien.

– Jeg tar rapporten fra Helsetilsynet alvorlig. Det er ikke bra at Helsetilsynet finner flere forhold som bidrar til at personer med behov for sosiale tjenester ikke får hjelpen de trenger til riktig tid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) til NTB.

Brukere som kommer til Nav-kontoret uten timeavtale, møter sannsynligvis stengt dør, og det kan ta lang tid før man får svar. Hvis man ikke har mulighet til å henvende seg digitalt, er det ikke sikkert at man får hjelp i tide. Konsekvensen kan bli at klientene ikke har penger til mat til seg selv og eventuelle barn, mangler strøm i boligen eller ikke har et sted å bo.

Helsetilsynet anbefaler at det iverksettes tiltak som sikrer at de sosiale tjenestene i Nav-kontoret blir mer tilgjengelige for brukerne. Blant disse er evaluering av åpningstidene til Nav-kontorene og at kommunene må ta større ansvar for å besvare telefonhenvendelser.

Arbeidet allerede i gang

Helsetilsynet vil gjennomføre undersøkelser i tiden framover for å kontrollere effekten av igangsatte tiltak.

– Arbeidet med å rette opp er allerede i gang. Nav og KS er i dialog om bedre telefonløsninger. Departementet har sendt et brev til alle landets kommuner. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt etatens fylkesdirektører om å ta opp spørsmål om åpningstider med alle kommuner i partnerskapsmøtene i NAV-kontorene fremover, sier Mjøs Persen.

Hun legger til at hun skal be Nav om en plan for videre oppfølging, og vil følge arbeidet tett videre.

– De sosiale tjenestene i NAV-kontoret er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal sikre at alle har det nødvendigste til sitt livsopphold.