Redningspersonale i Norsk Luftambulanse tas ut i streik – én har base i Tromsø