Det ble verken «Selfie», «Selma» eller steinkobba «Stein Kåre» – nå har selungen fått navn

foto