Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 91,9 øre per kWh på sitt høyeste og i Nord-Norge blir den 63,9 øre.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil onsdag ligge på 2,94 kroner per kWh. Det er 24,03 øre høyere enn på tirsdag og 2,091 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm onsdag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 4,51 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 80,4 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 35,5 øre.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (15,41 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord-Norge, da på 16,4 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 3,73 kroner og Midt-Norge 71,3 øre.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 5,49 kroner per kWh og 15,01 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,38 kroner per kWh og 33,3 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.