Sjurelv Fiskeoppdrett vokser – investerer 155 millioner kroner

foto