Tirsdagens snittpris per kWh er 2,6 øre lavere enn mandag og 2,09 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt- og Nord-Norge for hele mai endte på 11,5 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen tirsdag på 24,4 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 0,08 øre lavere enn mandag og 11,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt- og Nord-Norge vært 43,3 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 2,001 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.