Alle koronainnlagte på Lovisenberg i Oslo er uvaksinerte