– Mange er ikke klar over at det er egne regler for arbeidstakere under 18 år og at det går et skille mellom barn som er skolepliktige og de som ikke er skolepliktige, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken i en pressemelding.

Arbeidstidsreglene endrer seg fra tid til annen, gjerne i forbindelse med regjeringsskifter. Loven har imidlertid egne arbeidstidsregler for arbeidstakere under 18 år. Disse har ikke endret seg siden 1977.

– Årsaken til at vi har egne regler er det klare og viktige utgangspunktet om å verne unge mot utnyttelse og at skolegang er det som skal være styrende. Unge er ikke ferdig utviklet og hardt arbeid kan skade utviklingen, sier Dystebakken.

Hva er lett arbeid?

Lovens utgangspunkt er at det er forbud for barn som er under 15 år eller skolepliktig å utføre arbeid. Unntaket er kulturelt og lignende arbeid, eller lett arbeid.

– Hva som ligger i lett arbeid er heller ikke klart definert i loven, men det er gitt eksempler i kommentarer til forskrift. Tidligere ble det vist til «portnerarbeid og lignende arbeid» og «arbeid på gården», men det vises nå til for eksempel butikkarbeid og lett kontorarbeid.

Og selv om arbeidet skulle være lett, så settes begrensninger på arbeidstid. På dager med skole kan de som er i skolepliktig alder ikke arbeide mer enn to timer. Loven åpner ikke for en vurdering ut ifra type arbeid, arbeidsoppgaver, hvordan virksomheten ellers ivaretas arbeidsmiljø eller for eksempel opplæring og variasjon. Grensen er absolutt.

– Hvordan skal man klare å sette unge til arbeid, som en del av en vaktplan, som en del av et arbeidsmiljø, hvis man bryter loven om de arbeider utover to timer, spør Dystebakken i Simployer.

Mange er ikke kjent med at det er egne rammer for arbeidstakere under 18 år.

– De som ikke er kjent med de strenge arbeidstidsrammene og ansetter unge, risikerer å bryte loven. Selv om de egentlig bare ønsker å ansette en ungdom som har kommet innom med en åpen søknad.

– Neppe skadelig

Simployers jurist mener det er viktig at regelverket utvikler seg i takt med samfunnsutviklingen.

– Dersom man arbeider i en seriøs virksomhet med god oppfølging og et systematisk HMS-arbeid, er det neppe skadelig for en 15 åring å arbeide tre eller fire timer om dagen. En grense på to timer gjør det vanskelig for arbeidsgiver å gi de unge plass på en arbeidsplan, gi nødvendig opplæring og oppfølging – og være en del av et arbeidsmiljø. Det gjør at de unge ikke får mulighet eller havner hos arbeidsgivere som ikke følger loven, sier Dystebakken.

Å verne om barn og unge slik at de ikke blir utnyttet og sikre at de har sitt hovedfokus på skole og utdanning er viktig.

– Men arbeidserfaring er også viktig. I en god virksomhet. Unge i dag er gjerne på ulike aktiviteter og treninger i både tre og fire timer daglig. Det er vanskelig å se at den daglige arbeidstiden, for en som ønsker å få arbeidserfaring, ikke skal kunne være noe høyere enn to timer. Min erfaring er at mange kvier seg for å ansette unge under 18 år.