Et mindretall nordmenn vil ta imot færre flyktninger

foto