Ni ungdommer omkom da de ble tatt av flom ved Dødehavet