I en pressemelding onsdag kveld skriver Tromsø kommune at gårsdagens presentasjon av kommuneregnskapet inneholdt misvisende informasjon.

Les mer: 100 millioner i overforbruk i 2015

Misvisende informasjon

Her presiserer byrådsleder Kristin Røymo (Ap) at kommunen ikke hadde 100 millioner i overforbruk i fjor, men at kommunen hadde et netto driftsresultat på 18 millioner kroner.

Pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag hadde tittelen «100 millioner i overforbruk i 2015». I kveldens pressemelding innrømmer byrådet at det var misvisende.

Skal ikke skje

– Det som var viktig for oss å kommunisere i går, var at driftskostnadene i kommunen ikke er bærekraftige. I dag ser vi at pressemeldingen var egnet for misforståelse, og det er ikke greit, utdyper Røymo til iTromsø.

– Hvordan kunne denne feilen skje?

– Det er ikke en feil, men en informasjon som ikke er presis nok og som er egnet for misforståelse. Det er ikke greit, og det er grunnen til at vi har sendt ut denne pressemeldingen nå. Disse 100 millionene i overforbruk er sammenlignet med det vi budsjetterte for, og er ikke kommunens driftsresultat eller et underskudd. Når en informasjon om et sånt beløp kan misforstås så sterkt er det viktig å komme med en presisering.

Reaksjoner i kommunestyremøtet

Byrådslederen forteller at hun ble gjort oppmerksom på problemene i onsdagens kommunestyremøte.

– I kommunestyret fikk vi en del spørsmål rundt regnskapet og kommunikasjonen rundt dette. Da vurderte vi det slik at det var nødvendig å gi en presisering.

– Er presiseringen en beklagelse fra byrådet?

– Jeg vil bare si at vi ikke skal gi informasjon som er så upresis at den er egnet til å misforstå. Derfor har vi sendt ut en pressemelding med en presisering av hva som er resultatet av de foreløpige regnskapet, samtidig som vi er tydelige på at vi er glade for at resultatet ble som det er.

– I et debattinnlegg skriver Jonas Stein (V) at gårsdagens pressemelding er «direkte pinlig» og mener at byrådet bruker sin makt til å forsøke å undergrave fakta om kommunens regnskap. Hva sier du til dette?

– Forrige pressemelding var upresis og det er rettet opp i. Vi prøver ikke å undergrave fakta. Tallene viser at driftskostnadene er ganske nøyaktig slik vi har beskrevet situasjonen gjennom hele året og det er viktig for oss at vi ikke ser forbi det, selv om vi har et positivt resultat.

Skal gå gjennom rutinene

– Han reagerer også på at regnskapsdokumentet ikke ble lagt ut for offentligheten før pressemeldingen kom og at det ikke ble gjort tilgjengelig før etter et innsynskrav. Hvorfor ble det gjort slik?

– Jeg er faktisk enda litt usikker på hvorfor det ikke ble lagt ut før, men vi skal gå gjennom rutinene våre og besvare henvendelsene vi har fått om innsyn i hva som har skjedd og når, sier Røymo.

Tomt disposisjonsfond

I det nye pressemeldingen presiserer de videre at det er disposisjonsfondet som er tomt og at det fortsatt er midler i bundne fond.

– Byrådet skal være etterrettelig og er ansvarlig for at informasjonen som gis er presis og ikke egnet til misforståelse, sier Kristin Røymo i pressemeldingen.

Les debattinnlegget fra Jonas Stein (V): «Kommunen gikk ikke med underskudd i 2015»

Fortsatt kritisk

Hun understreker videre at situasjonen i kommunens drift fortsatt er kritisk, selv om kommunen hadde et positiv driftsresultat for 2015.

Ifølge pressemeldingen anbefaler Kommunaldepartementet et netto driftsresultat på 1,75 prosent – og i Tromsø i fjor var resultatet 0,35 prosent. For å oppnå denne anbefalingen, måtte kommunen ha hatt et positivt netto driftsresultat på 71 millioner kroner mer enn regnskapet viser.