NRK beklager ordbruk og trekker Satiriks-sketsj

foto