Småbedrifter med opplæringsbehov kan få hjelp av fylket

foto