Justisdepartementet foreslår innreiserestriksjoner til nyttår