Tyfon tvinger 142.000 til å evakuere på Filippinene

foto