Kongeparet til stede i Karin Stoltenbergs bisettelse