- Først og fremst vil jeg jobbe med at vi får et tettere samarbeid i forhold til sakene i kommunestyret. Så vil vi arbeide for å få til et nærmere samarbeid enn det har vært i forrige periode, sier han.

Les også: Nytt byråd er på plass

Det er mange saker å ta fatt i som ordfører, og Aarbakke er klar for å tre inn i rollen.

- Jeg har mange hjertebarn, blant annet utdanning, fra barnehagen til doktorgraden. Jeg vil også jobbe med å få mer næringsliv, å balansere det private og offentlige næringslivet.

Den nye ordføreren tror ikke det blir en lett jobb.

Les også: Disse politikerne styrer komiteene

- Jeg hørte Hjort fortelle om jobben, og har stor respekt for at det er et arbeid som er veldig utadvent. Jeg vil prøve å være en best mulig ambassadør for byen både innad og utad, ved å presentere alle sidene av byen, sier han.

Hans første oppdrag i ordførerjobben er å åpne operafestivalen.