Da hyller nemlig prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler, Tromsø kommune, Tromsø Idrettsråd og Troms barne- og ungdomsråd hverdagsheltene, ildsjelene som dag etter dag stiller opp for sine frivillige lag og foreninger.

Hverdagsfrivilligheten

– Man bør ikke ta hverdagsfrivilligheten for gitt. Den har stor betydning for både tromsøværingenes trivsel og ikke minst utviklingen av Tromsø som by, sier Britt Leandersen i Tromsø idrettsråd.

Derfor er de nå med på å arrangere Frivillighetens torg hvor frivillige lag og foreninger inntar Storgata for å vise seg fram, og kanskje rekruttere nye medlemmer.

Kampsport og revy

– Denne tilstelningen arrangeres nå på høsten da vi vet at det er mange som kommer til byen på denne tiden. Å delta i slike organisasjoner kan være en fin måte å finne andre med felles interesser og skape seg ett nettverk, sier Kari Lydersen i Bolyst gjennom ildsjeler.

Selv om rekruttering selvfølgelig er viktig, er dette først og fremst en anledning å vise seg fram .

– Kommunen stiller med scene hvor det blir å skje mye moro. Der skal det være både kampsport, korsang, revy også stiller TUIL med linedancing, sier Lydersen.

Lasergevær!

Som om ikke det var nok stiller mange av lagene med spennende aktiviteter på bodene sine.

– Vi fyller Storgata, og der blir det en hoppbakke for miniski, sminkekurs og Skytterlaget stiller med lasergevær, fortsetter Lydersen.

Etter at torget er over på lørdag går man over i Frivillighetens uke.

– Da melder lagene inn aktiviteter og byens befolkning har anledning til å besøke dem på åpne klubbkvelder eller kanskje delta på en trening, fortsetter Lydersen.

Mye hardt arbeid

Neste uke arrangeres det også kurs i organisasjonslivet. Da arrangerer Hålogaland Amatørteaterselskap kurs i blant annet styreaktivitet og økonomi- og budsjettarbeid. Dette kan komme godt med både for nye og mer erfarne medlemmer.

– Den frivillige aktiviteten skaper nemlig ikke seg selv. Det er mye arbeid, og flere av lagene sliter med å få folk til å stille til verv, sier Tove Danielsen i Tromsø kommune.

– Samtidig er det imponerende hvor mye enkeltpersoner påtar seg av ansvar uten å sutre, skyter Lydersen inn.

Ildsjelene bak Frivillighetens torg mener at dette engasjementet er viktig å lære bort til den kommende generasjon.

– Fellesskapet kommer ikke av seg selv, slår Danielsen fast.

Til nå har rundt 30 lag og foreninger meldt sin interesse, men ifølge Lydersen, Leandersen og Danielsen er det fremdeles plass til flere.

– Vi ønsker jo å vise fram mangfoldet i lagenes aktiviteter, derfor har vi utvidet påmeldingsfristen til fredag, så det er bare å melde seg på, lyder oppfordringen fra de tre.