Sp vil tvinge Bergen til å ta kommuneoverlege inn i kriseledelsen

foto