Nær halvparten bryter fartsgrensen i tettbygde strøk

foto