– I dag står vi her samlet med ett felles mål – å være forberedt når krisen inntreffer, sa Mehl i åpningstalen sin for Øvelse Nord i Bodø mandag.

Krise- og beredskapsøvelsen avholdes fra 24.–27. april, og er den største øvelsen i Europa av denne typen i regi av et universitet, og er Nordens største fastlandsøvelse.

Justis- og beredskapsministeren pekte videre på viktigheten om å være forberedt når krisen inntreffer, og at en viktig del av forberedelsen er å øve sammen.

– Påsken i år fikk en svært dramatisk start, med flere alvorlige skred, som dessverre krevde flere menneskeliv. Besøket mitt til Troms i påsken og besøket i dag henger sammen. Når naturkreftene viser seg fra sin mest brutale side, er det beredskapen vår som bidrar til å redde liv. Det er nettopp derfor det er så viktig med denne typen beredskapsøvelser som dere går i gang med nå, sa Mehl.

Øvingsuken innledes med to åpne fagdager , med ca. 300 deltakere hver dag. Den tredje dagen arrangeres det en fullskala samvirkeøvelse som spilles helt fra skadested og gjennom alle nødetater, videre i alle naturlige ledd. Øvelsen er samtidig et interkommunalt spill koordinert av kommuner, statsforvalteren, Krisestøtteenheten/sivilt situasjonssenter og fylkeskommune.

– Russlands angrep på Ukraina har skapt en helt ny situasjon i Europa, og den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa stiller nye krav til den sivile beredskapen i Norge. PST advarer mot økt russisk etterretning i Norge. Derfor har regjeringen i år bevilget mer enn 120 millioner kroner til politiet og PST for å styrke innsatsen mot sammensatte trusler og fremmede staters aktivitet i Norge. I tillegg er det i år bevilget over 90 millioner kroner til investeringer i sikkerhets- og analysesystemer og operativt utstyr i PST. Tiltakene vil bidra til å styrke norske myndigheters situasjonsforståelse og beredskap, samt øke vår evne til å iverksette relevante tiltak, sa justis- og beredskapsministeren.