Fylket mener dette er «svært uheldig» – vil stoppe Tempogården-påbygg

foto