Kommunen utlyste 50 stillinger for å håndtere flyktningkrisen – foreløpig er 43 ukrainere bosatt i Tromsø

foto