– Det har blitt regelen heller enn unntaket at Sametinget ikke får bevilgninger til å henge med på pris og lønnsutvikling på statsbudsjettet, sier Muotka fortvilt til VG.

Hun representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget, og tok over som sametingspresident i 2021.

– Vi er skuffet over statsbudsjettet til regjeringen. Dette innebærer effektivt sett at alle våre muligheter til å utvikle sametinget eller iverksette egne satsinger som har endringskraft for det samiske samfunnet settes på vent, sier sametingspresidenten.

– Diskriminerende

Ifølge dokumentene lagt ut på regjeringens egne nettsider i forbindelse med lanseringen av statsbudsjettet får Sametinget en økning på 4 prosent.

Det mener sametingsrådet at er triksing og fiksing med budsjettet.

Sametingets anslag er at budsjettforslaget betyr en underdekning på 6 millioner kroner.

– Regjeringen får det til å se ut som at man gir 4 prosents økning til Sametinget, men dette er et budsjetteknisk krumspring når man samtidig kutter 9 millioner til læremidler, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto, som er er budsjettansvarlig på Sametinget.

– Måten de gjør det teknisk er at de ikke legger inn en egen tabell for Sametingets budsjett i statsbudsjettet, men «gjemmer» bevilgningene hos forskjellige departementer, sier Balto og viser kuttet på 9 millioner kroner i Kunnskapsdepartementet.

– Da blir den totale økningen på 2,35 prosent, godt under prisveksten som er anslått til 3,5 prosent i statsbudsjettet, forklarer han.

Han mener regjeringen gjennom statsbudsjettet innebærer at samer som jobber der nlir nektet lønnsvekt i 2023.

– Det er diskriminerende, slår han fast.

Sametinget vil i 2023 forvalte om lag 582 millioner kroner, eller i overkant av en halv milliard kroner.

Etterlyser flere ressurser

Sametingspresidenten mener mange av de store spørsmålene i årene fremover vil kreve mye av Sametinget: Spørsmål om arealinngrep, energi, vekst mot vern og sikkerhetssituasjonen i nord.

– Det er ventet at vi skal komme med innspill i arealprosesser. Samtidig har vi på arealsiden rundt regnet fem personer som jobber med kommunale arealplaner, kystsoneplaner og energisaker. På samferdsel har vi ingen, sier Muotka.

– Vi møter store byråkratiske system, men har få ressurser selv. Jeg synes det er veldig bekymringsfullt at staten ikke ser at dette er noe vi trenger ressurser til. Våre bidrag kan gjøre at vi unngår saker som ender med menneskerettighetsbrudd, hvor prosjekter bryter folkeretten.

Hun viser til Fosen-dommen, hvor Høyesterett i 2021 slo fast at utbygging av vindkraft på Fosen i Trøndelag var i strid med menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse.

Til tross for dommen har ikke regjeringen ønsket at vindmøllene skal rives.

– Vil dempe eller unngå konflikt

– Det hadde vært bedre for alle parter om vi kunne gi bedre og mer velbegrunnede innspill tidlig i prosesser, for å dempe eller unngå konflikter. Heller enn å være et problem, vi vil være en del av løsningen.

Muotka viser til at Ap gikk til valg på «Et nasjonalt samisk kulturløft» i sitt partiprogram. Hun mener statsbudsjettet byr på det motsatte.

– Dette er et løftebrudd fra Arbeiderpartiet. Støre må holde løftene sine. Jeg kan ikke si at jeg opplever at han tar innover seg problemstillingene vi står overfor, sier hun, og fortsetter:

– Støre har et ansvar for å gjenopprette tilliten til regjeringen, etter høyesterett har slått fast at vi har et pågående menneskerettighetsbrudd i landet, sier sametingspresidenten, og viser atter en gang til Fosen-dommen.

– Må stramme til

VG har kontaktet Statsministerens kontor for å gi Støre anledning til å svare på kritikken fra sametingspresidenten.

De henviser til stortingstingsrepresentant Lene Vågslid (Ap).

– Jeg forstår godt at det er mange og utfordrende oppgaver, og har stor respekt for Sametingets arbeid. Regjeringen foreslår derfor å øke hovedbevilgningen til Sametinget til 582 millioner kroner.

– Så er det dessverre sånn at vi i år må lage et strammere statsbudsjett for å hindre å bruke for mye penger så renten går mer opp enn varslet. Vi må unngå å presse den enda mer opp, derfor må vi stramme til, og da vil ikke bevilgninger øke like mye som vi har vært vant med i Norge de siste årene.

Vågslid ber også sametingspresidenten om å ta kontakt for å for å finne ut hvordan eventuelle utfordringer Sametinget har kan løses.

– Muotka anklager deg og regjeringen for løftebrudd. Hva sier du til det?

– Det er jeg ikke enig i. Hurdalsplattformen ligger fast og der står det at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter. Vi må få på plass et krafttak for det samiske språket, og jobbe for gode kår for utvikling og bevaring av samisk kultur og språk. Men det er stramt for alle nå, også Sametinget, svarer Ap-politikeren.