Elever stresser over mistet opplæring: – Det er uker med stoff vi går glipp av