Kommunen ønsker å innføre søskenmoderasjon i SFO og barnehage - vil koste 7 millioner kroner i året

foto