Dette skal gjøres for å utvikle kollektivtilbudet i Tromsø de neste fire årene

foto