Alle sykehusene i Helse Nord opplever problemer med røntgensystemet.

Det melder Helse Nord selv i en pressemelding torsdag kveld.

«Det jobbes med å rette feilen. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil ikke bli berørt, men enkelte pasienter vil få utsatt planlagte timeavtaler. Helse Nord RHF hever beredskapen til grønt nivå», heter det i pressemeldingen.

Alle helseforetakene i Helse Nord benytter det samme røntgensystemet, Sectra. Problemene ser ut til å være knyttet til lagringsløsningen som systemet benytter​. Det er blant annet problemer med å sende røntgenbilder digitalt mellom ulike avdelinger, sykehus og lokasjoner. Det er også problemer med å få tilgang til arkiverte bilder.

Utsetter timeavtaler

Problemene oppstod rundt klokken 08.00 onsdag 7. juli. Helse Nord IKT jobber kontinuerlig med feilsøking. Det er uklart når problemet vil bli løst.

Noen pasienter vil få utsatt timene sine som følge av problemene. Dette gjelder pasienter som skal til planlagte undersøkelser hvor det er behov for tilgang til bilder som er tatt tidligere, eller som skal tas fredag 8. juli. Pasientene det gjelder vil bli kontaktet av det aktuelle helseforetaket.

Rammer ikke øyeblikkelig hjelp

– Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil fremdeles få hjelp. Helseforetakene vurderer fortløpende om de kan drive forsvarlig, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, i pressemeldingen.

Som følge av situasjonen har det regionale helseforetaket valgt å heve beredskapen til grønt nivå. Dette gjøres fordi situasjonen er uavklart og krever økt oppmerksomhet, samordning og koordinering regionalt. Beredskapsledelsen holder seg løpende orientert om situasjonen og er i tett dialog med helseforetakene, statsforvalterne og nasjonale myndigheter, avslutter Helse Nord i pressemeldingen torsdag kveld.