Opprørere til angrep på Baquba – mange drept

foto