Ber Stortinget stanse politiets ferjebrann-etterforskning

foto