– Det som nå skjer er bare begynnelsen på en ny Ramfjord-historie. Utspillet fra byrådet er ganske horribelt, sier Alfred Løkås, leder i Kvaløysletta bydelsråd.

Han har fått med seg de siste dagers utspill om ny forbindelse til Kvaløya. Bydelsrådet har i fire-fem år arbeidet med saken og har landet på at en forbindelse mellom Langnes og Selnes er det beste. Det er den samme trasen Statens vegvesen foreslår.

Viktig for bydelssatsing

– Vi mener det er best fordi det er mulig å utvide veien fra Selnes til Storelva. Dessuten planlegger kommunen å legge til rette for boligbygging både sørover og nordover for bruhodet. Dersom byrådet ser på Kvaløysletta som et knutepunkt ville bru til Selnes gjort veien mellom de to bruene til en tilnærmet internvei for sentrale deler av Kvaløysletta. Da ville Kvaløysletta blitt en del av byområdet på Kvaløya, sier Løkås.

Tirsdag la Statens vegvesen fram sine faglige synspunkter for valg av ny forbindelse til Kvaløya, som er bru fra Langnes til Selnes. Det foreslåtte brualternativet er kostnadsberegnet til 1,4 milliarder kroner, mens Håkøya-alternativet blir dobbelt så dyrt.

Fra tunnel til bru

Løkås mener bru eller tunnel til Håkøya er et dårlig alternativ for folk på Kvaløysletta, og at det ikke løser de akutte trafikkproblemene.

– Dersom Håkøya velges blir det fortsatt trafikk gjennom Kvaløysletta til bruhodet, noe vi ville sluppet unna med tunnel til Selnes, som bydelsrådet i utgangspunktet ønsket. Etter at vi snakket med veivesenet er vi ikke uenige i bru til Selnes i stedet. Det er bedre enn bru eller tunnel til Håkøya. Det er ikke den forbindelsen vi trenger i dag, den vil det være behov for først om 20 til 30 år, når det skal bygges ut sørover på Kvaløya.

Må kjøre omvei

En eventuell bru eller tunnel mellom Håkøya og Sør-Tromsøya vil bety flere kilometer lengre vei enn ei ny bru vil gi, mener bydelsrådslederen.

– Folk på blant annet på Åsland, Storelva og Strand må kjøre fire-fem kilometer i gal retning før de kan snu og kjøre mot Tromsø. Da vil de heller stå i kø på Kvaløysletta enn å kjøre omvei via Håkøya. Det mener jeg bør også telle med i vurderingen.

Bydelsrådet på Kvaløysletta har bedt Høyre stille på møte førstkommende tirsdag, for en utdyping av byrådets standpunkt. De vil også høre andre partiers meninger.

– Vi har fått ok fra Høyre og vi ønsker også at Fremskrittspartiet møter. Vi vil høre om det videre spillet i saken. Arbeiderpartiet har ikke tonet flagg, og vi vil snakke med dem også, sier Alfred Løkås.

– Vil unngå ny E8-skandale

Byråd Britt Hege Alvarstein mener den nye forbindelsen til Kvaløya ikke skal bli noen ny E8-debatt som i Ramfjord.

– Noen ny Ramfjord-historie skal vi ikke ha. Vi vil unngå en ny E8-skandale, det er derfor byutviklingskomiteen har vært referansegruppe for veivesenets utredning. Jeg registrerer at bydelsrådet ikke vil ha forbindelse til Håkøya, sier Alvarstein.

Hun leder styringsgruppen Transportnett Tromsø, hvor ny forbindelse til Kvaløya og ny tverrforbindelse er et av delprosjektene. Utredningen fra Statens vegvesen er laget på oppdrag fra Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Veivesenet har sett på konsekvensene for miljø, kostnader og byutvikling.

– Nå har vi fått det faglige rådet. Dette blir utgangspunkt for en politisk debatt, hvor vi skal ta stilling til hvilken løsning vi ønsker, sier byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp) i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag.

Flere hensyn

Hun mener det ikke er problematisk at det borgerlige flertallet i byutviklingskomiteen bare noen timer etter pressekonferansen skrotet veivesenets konklusjon til fordel for forbindelse til Håkøya.

– Jeg liker ikke veivesenets konklusjon. Vi har hatt en prosess hvor vi har fått faglige innspill fra veivesenet, men vi har flere hensyn å ta enn bare faglige. Politikerne har et litt utvidet perspektiv. Byutviklingskomiteens flertall vil ikke ha det faglig begrunnede alternativet, sier Alvarstein til iTromsø.

– Du mener dere fortjener ros fremfor ris?

– Det var vi som sørget for å skaffe finansiering til utredning av de ulike alternativene som har ført til at vi har fått ny Kvaløyforbindelse på dagsorden. Dette har gått vanvittig fort. Det har ikke vært politisk vilje til å gjøre dette før nå. Det står et bredt politisk flertall bak Håkøya-alternativet.

foto
SETT FRA SELNES: Veivesenets forslag med bru mellom Langnes og Selnes sett fra Kvaløysiden. Ny bru er tenkt knyttet til dagens rundkjøring ved Ban Thai. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen