22,5 prosent av seksualforbryterne var innvandrere

foto