Total overfører sin eierandel i Stockman-feltet til Gazprom