Bergen kommune vedtar databot etter sikkerhetsbrist i skoleapp