Politiet: Ganske sikre på at det er mennesker i skredområdet