Norges Bank varsler nullrente i ett år fremover

foto